Τι σημαίνει Aikido

Η λέξη Aikido είναι σύνθετη και αποτελείται από τρία “kanji”.

  • Ai Το πρώτο Kanji ΑΙ σημαίνει, αρμονία, ένωση,
        συνάντηση αλλά και Αγάπη, σεβασμός κ.α.
  • Ki Το δεύτερο kanji ΚΙ σημαίνει, ζωτική ενέργεια,
        εσωτερική δύναμη, πνεύμα, ψυχή κ.α.
  • Do Το τρίτο kanji DO σημαίνει, δρόμος, μονοπάτι.

Σε ελεύθερη μετάφραση αλλά πολύ αόριστα μπορούμε να μεταφράσουμε την λέξη Aikido σαν

- Ο δρόμος της ενεργειακής αρμονίας
- Ο δρόμος εναρμόνισης της ζωτικής ενέργειας
- Η αναζήτηση αρμονικής ένωσης του Νου και του Σώματος

Ο ίδιος ο Ο-Sensei λεει,

“Όπως ‘ΑΪ’ (αρμονία) είναι κοινό με το ‘ΑΪ’ (Αγάπη), αποφάσισα να ονομάσω το μοναδικό μου Budo ‘Aikido’, αν και η λέξη Aiki είναι πολύ παλιά.
Η λέξη που χρησιμοποιούσαν οι πολεμιστές στο παρελθόν είναι ριζικά διαφορετική από την δική μου.
Aikido, είναι ο δρόμος της Αρμονίας ανάμεσα στον Άνθρωπο και στον Κόσμο.
Αποβάλετε την σκουριά, πετάξτε τα βρόμικα ρούχα από το πνεύμα σας.
Ανοίξτε την καρδιά σας στην ανάπτυξη του σύμπαντος και γεμίστε φως.
Πρέπει να ανοίξετε το σώμα σας στο Θεϊκό Πνεύμα.
Κάντε να λάμψει αυτό το φως μες στο σκοτάδι που σας περιβάλει.
Το είπαν οι γραφές:
Η ακτίνα του Ήλιου εισχωρεί μέσα στο δωμάτιο, μόλις ανοίξει η Πόρτα. Είναι το ίδιο με τον Δρόμο των Όπλων. αλλά δεν αρκεί, αυτό το φως πρέπει να διεισδύσει μέσα από τις πόρτες, τους τοίχους, τις πέτρες, από παντού.
Το Πνεύμα του Aikido είναι να σωθεί η Αγάπη.
Είναι Ο δρόμος της Ειρήνης. Είναι η πραγματοποίηση της αγάπης.”


(Από το βιβλίο του Α. Nocquet, Maitre Morihei Ueshiba presence & message)