Σεμινάρια Aikido

Διοργανώνουμε σεμινάρια Aikido καλώντας αξιόλογους δασκάλους από το εξωτερικό αλλά και από την Ελλάδα.
Στη σελίδα αυτή θα βρείτε στιγμιότυπα από μερικά μόνο σεμινάρια.


Καλοκαίρι, Αύγουστος 2006

Sirio Fanchini- 5o Dan


Καλοκαίρι 2005
Wilko Lok - 3o Dan

Video 1
Kote Gaeshi
360x288 - 1.3Mb
Video 2
Shio Nage
360x288 - 0.9Mb
Video 3
Shio Nage
360x288 - 0.8Mb